Periorbital discoid lupus erythematosus: A case report

Esma Uslu, Elife Baskan, Feyza Basar, Hakan Turan, Murat Oktay
2017 European Journal of Therapeutics  
ÖZ Diskoid lupus eritematozus (DLE) kütanöz lupus eritematozusun en sık rastlanan formudur. Sıklıkla alın, burun, yanaklar, skalp, boyun, presternal bölge ve ekstremite ekstansörleri gibi güneş gören alanlarda yerleşim gösterir. Göz kapağı tutulumu ise nadirdir ve sıklıkla derinin diğer bölgelerindeki lezyonlara eşlik eder. DLE bu lokalizasyonda blefarokonjunktivit, allerjik dermatit, psoriazis, liken planus, bazal hücreli karsinom, granüloma anülare, tinea fasiale ve göz kapağı ödemini taklit
more » ... debilir. Bu nedenle periorbital bölgede klinik olarak bu hastalıklar düşünülür fakat uygun tedaviye rağmen lezyonlar gerilemez ise ayırıcı tanıda mutlaka DLE düşünülmelidir. Burada nadir görülen bir prezentasyon şekli olan periorbital yerleşim gösteren ve topikal takrolimusa iyi yanıt veren DLE'li bir olgu sunulmaktadır. ABSTRACT Discoid lupus erythematosus (DLE) is the most frequent form of cutaneous lupus erythematosus. It is typically located on sun-exposed areas, such as forehead, nose, cheeks, eyelids, scalp, neck, presternal area, and the extensor aspects of extremities. Eyelid involvement is rare and usually it is accompanied with skin lesions elsewhere on the body. On this localization, DLE can mimic blepharoconjunctivitis, allergic dermatitis, psoriasis, lichen planus, basal cell carcinoma, granuloma annulare, tinea faciale, and eyelid edema. On the periorbital region, therefore, if one of these diseases is pre-diagnosed but there is no response to the treatment, DLE should be considered in the differential diagnosis. Here, the case of a 25 year-old male patient with discoid lupus erythematosus that has a peri-orbital location is presented, along with the response to topical tacrolimus cream treatment.
doi:10.5152/eurjther.2016.015 fatcat:5tjln7qx2zc4rln2wtjedrkydu