Az első európai balkezes multi

István Barta, Béla Borossay
2009 Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka  
There are two known types of fishing reels: the usual spinning reel in Europe, and the American multiplying or bait-casting reel. The latter one has not spread in Hungary due to the differences caused by its forming. A lefthanded suspended arrangement of this kind, which has been common among European anglers, appeared more than two decades ago, and it still has not become widespread owing to lack of interest. In the study, I am going to outline the operational principles of the spinning reel
more » ... the spinning reel and that of the bait-casting one briefly, mentioning the advantageous and the disadvantageous characteristics. I would like to present a reel developed by Hungarian experts in greater detail, which combines the advantages of both prototypes, thus eliminating the disadvantageous features of the two reels. I will compare it to the familiar European and American siblings/ types, as well as highlighting the good features of it. Összefoglalás A horgászorsók két fő típusa ismeretes, az Európában megszokott peremfutó, és az amerikai multiplikátoros orsó. Ez utóbbi Magyarországon még nem terjedt el, főként a kialakításából adódó eltérések miatt. Ennek az orsótípusnak az európai horgászok által megszokott balkezes függesztett elrendezésű változata is megjelent már több mint két évtizeddel ezelőtt, mégis az érdeklődés hiánya miatt nem vált elterjedtté. Dolgozatomban a peremfutó és a multiplikátoros orsó működési elvét vázolom fel röviden, kitérek előnyeire és hátrányos tulajdonságaira. A magyar fejlesztést képviselő orsót szeretném bővebben bemutatni, mely ötvözi mind a két kialakítás előnyeit, és ez által kiküszöböli azok hátrányos tulajdonságait. Összehasonlítom a megszokott európai, és amerikai testvérével, itt is kitérek a pozitívumaira. Kulcsszavak: horgászorsó, balkezes multiplikátoros orsó, peremfutó orsó Bevezetés Az horgászfelszerelés egyik legfontosabb tartozéka az orsó. A horgászorsót a III. századi Kínában már feltalálták, viszont Európában csak a XVIII. század folyamán kezdett elterjedni. A peremfutó orsó műszaki tervét Alfred Holden Illingworth angol úriember készítette el. A multipikátoros orsót Kentucky állambeli George Snyder órásmester gyártotta le először. A horgászat a XX. század közepén vált népszerűvé, így egyre nagyobb igény keletkezett az orsók iránt. Az orsók négy típusa ismeretes: a tároló orsó, a legyező orsó, a peremfutó orsó és a multiplikátoros orsó. Dolgozatom fő célja, hogy egy magyar fejlesztésnek köszönhető ritkaság számba menő orsótípust bemutassak, ami a két fő típust igyekszik ötvözni, a peremfutó-és a multiplikátoros orsót.
doi:10.36243/fmtu-2009.13 fatcat:cpb6e2sndradjnsvoeckuasyfy