Assessment of hand dysfunction in patients receiving hemodialysis through arteriovenous fistula

Zeynep Tuna, Deran Oskay, Dilan Önder, Salih İnal
2015 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
ÖZET Amaç: Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar genellikle arteriovenöz fistülün olduğu üst ekstremitelerini kullanmaktan kaçınırlar ve bu durum el fonksiyonlarının bozulmasıyla suçlanmaktadır. Bu hastalarda ele ait komplikasyonlara ilişkin bilgiler yetersizdir. Bu pilot çalışmanın amacı, hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda her iki elin kavrama ve çimdikleyici kuvvetlerini ve böylece fonksiyonel durumunu incelemektir. Yöntemler: Hemodiyaliz tedavisi alan 15 kronik böbrek yetmezliği hastası
more » ... zliği hastası (30-83 yaş) ve aynı yaş ortalamasına sahip 11 sağlıklı kontrol çalışmaya katıldı. Hasta grubun tamamı hemodiyaliz tedavisini üst ekstremitede bulunan arterivenöz fistül aracılığıyla alan hastalardı. Kavrama kuvveti manuel dinamometreyle, çimdikleyici kuvvet pinchmetre ile ölçüldü. Her iki elin fonksiyonel durumu Dokuz Delikli Peg Test ile değerlendirildi.
doi:10.5799/ahinjs.01.2015.02.0499 fatcat:ytjlmsd4cna3tcfdkxjvh77bmy