Legalization of prostitution (through the prism of legal law)

2019 Deržava і pravo  
Показано, що міжнародні стандарти прав людини стають на захист честі й гідності особи, що унеможливлює їх приниження. Наголошується, що багато країн, які легалізували проституцію, доходять висновку, що це не було ефективним і мало негативні наслідки, і вони будуть запроваджувати шведську модель. Її суть полягає в криміналізації діяльності сутенерів та клієнтів проституції з одночасним скасуванням кримінальної та адміністративної відповідальності осіб, які надають секс-послуги. Ключові слова:
more » ... во, правовий закон, права людини, проституція, шведська модель. Lvovа Оlena. Legalization of prostitution (through the prism of legal law) It is noted that international human rights standards are defending the honor and dignity of the individual, which makes it impossible to humiliate him. It is noted that many countries that legalized prostitution come to the conclusion that this was not effective and had negative consequences, and they will introduce the «Swedish model». Its essence is the criminalization of the activities of pimps and clients of prostitution with the simultaneous abolition of the criminal and administrative liability of persons providing sex services.
doi:10.33663/1563-3349-2019-86-4 fatcat:edcfav5zrvgznax6chzsuh65iq