Popularyzacja języka i kultury rosyjskiej wśród dzieci. Fenomen serialu animowanego Masza i Niedźwiedź

Joanna Olechno-Wasiluk
2020 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
W niniejszym artykule autorka koncentruje się na możliwościach wykorzystania serialu animowanego Masza i Niedźwiedź w nauczaniu języka rosyjskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zwraca uwagę na bogactwo elementów kultury rosyjskiej zawartych w serialu i przekazywanych widzowi "przy okazji" narracji. Autorka dokonuje analizy stereotypów ulokowanych w animacji, szczególnie tych o treści poznawczej, tj. związanych z dniem powszednim Rosjan, ich zainteresowaniami, tradycjami,
more » ... , tradycjami, ubiorem. Publikacja niniejsza oparta jest na doświadczeniach autorki z realizacji własnego projektu pod hasłem: "Zrozumieć Maszę. Wesoło, kolorowo i ciekawie o języku i kulturze Rosji". Zakłada on popularyzację języka i kultury rosyjskiej wśród dzieci oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym.
doi:10.18290/rh.2019.67.10-9 fatcat:l4bzonhmjjfxvmwzlukap4s4rm