EXPERIENCING PAIN: GINA PANE'S PERFORMANCES

Nuray Akkol
2018 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
ÖZ Dünya savaşları sonrası yaşanan yıkımlar, Modernizmde doğa / kültür, akıl / beden ayrıştırmaları ve aklın bedene -kültürün doğaya egemen olması bireyin sorunlarına cevap vermede yetersiz kalmıştır. Bu umutsuzluklarla içe dönen sanatçılar kültür ve beden üzerine sorgulamaları çalışmalarının ana ekseni oluşturur. Beden çalışmalarına yönelen sanatçılar, sanatın geçmişte ağırlıklı olarak zevk söyleminin yerine acıyı konu alan çalışmalar üreterek acı estetiğini sanatın gündemine taşırlar. Beden
more » ... e taşırlar. Beden sanatçılarının acıyı önemsemelerindeki temel nokta, toplumun günlük şiddeti ve savaşı kanıksamalarıdır. Gina Pane acıyı temel alarak performanslarını gerçekleştirir. Cinsiyet ayrımı ile yaşanılan acıları sorunlaştırarak performanslarına taşımak sanatçının önceliğidir. Bunun yanında toplumsal acıları da önemsemiştir. Dönemin feminist politikalarındaki özcü söylem kadını diğer cinsten ayıran farklılıklarını öne çıkarmıştır. Sanatçı olarak Pane' de kadın duyarlılığının, duygusallığının ve doğurganlığının kadını tanımlamada önemli olduğunu belirterek, bunu kendi bedeni üzerinden göstermiştir. Pane seyirci ile mesafesizliğin ve gerçek olarak orada olmanın olanağını performanslarında önemser. Performanslarında yaşanan acıyı izleyiciye duyumsatmak ve üzerindeki etkisi artırmak için, vücudunu kesici aletlerle yaralayıp kanını akıtarak tehlikeli olabilecek durumlarla karşı karşıya gelip bedenin sınırlarını zorlamıştır. ABSTRACT Gina Pane's performances were also based on pain. The artist's priority was to problematize the pain experienced due to the sex discrimination and represent it in her performances. She also cared about societal pains. The essentialist discourse adopted by the feminist policies of the time brought forward some of the differences which distinguish female from the other sex. Pane, as an artist, stated that the female sensitivity, sentiment and fertility were critical to define woman, which she exhibited by means of her body. During her performances, Pane cared about the lack of distance to the audience and her presence as a real being. In order to make the audience feel the pain she experienced during her performances and increase the impact on the audience, she faced potentially dangerous situations by cutting and making her body bleed with sharp objects and pushed the limits of her body. Nuray Akkol-Acıyı Deneyimleme: Gina Pane Performansları www.idildergisi.com idil, 2018, cilt / volume 7, sayı / issue 50
doi:10.7816/idil-07-50-03 fatcat:4rvgkvvbk5en5jylmfhtrqgz24