Kilka uwag na temat działalności organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do końca XX wieku

Wincenty Kołodziej
2007 Krakowskie Studia Małopolskie  
Krakowskie Studia Małopolskie nr 11/2007 Terytorium obecnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zasiedlane było przez kolonistów europejskich od XVI wieku . W roku 1776 ludność 13 kolonii angielskich w Ameryce, z których powstały Stany Zjednoczone, liczyła niespełna dwa i pół miliona mieszkańców, a więc pięć razy mniej niż Polska w tym okresie. Możliwości rozwoju tego kraju określały ogromne terytoria rozciągające się na 9363,4 tys. km 2 o zróżnicowanej rzeźbie powierzchni i południkowym
more » ... i i południkowym układzie krain fi zyczno-geografi cznych. Ta kraina, bogata w różnego rodzaju surowce kopalniane, źródła energii, przepiękne lasy, żyzne połacie ziemi, mogła zostać zagospodarowana tylko przy pomocy emigrantów z różnych części świata. Począwszy od 1815 roku przez następne sto lat Ameryka z otwartymi rękami przyjmowała emigrantów . W sumie napłynęło ich 35 milionów. Początkowo byli to emigranci polityczni, ofi ary prześladowań religijnych. Jednak na skutek demokratyzacji życia społeczno-ekonomicznego w Europie po upadku feudalizmu zaczęła dominować emigracja ekonomiczna. Tę grupę przybyszów cechował ogromny zapał do pracy i chęć szybkiego wzbogacania się. Ziemi w Ameryce Północnej było pod dostatkiem, więc rozdawano ją początkowo za darmo lub za symboliczną opłatą do 1890 roku. Jednak szczyt napływu emigrantów ze świata do USA przypadł na lata 1900-1919, kiedy przybyło do tego kraju około 10 milionów ludzi. Polscy emigranci po wylądowaniu na Ziemi Washingtona w sierpniu 1834 roku zdawali sobie sprawę, iż należy się aktywnie włączyć w życie społeczno-ekonomiczne i polityczne nowej Ojczyzny. Tym bardziej, że grupa ta, licząca 235 osób, udała się do Ameryki pod presją władz austriackich za aktywny udział w Powsta-Wincenty Kołodziej KILKA UWAG NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POLONIJNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ DO KOŃCA XX WIEKU
doi:10.15804/ksm200703 fatcat:bdtivyqjdbg3nlzxbokqcnt4hy