Asymmetry in the root development of mandibular permanent molars

Gordana Filipovic, Mirjana Janosevic, Mirjana Buric, Ljiljana Tijanic
2012 Glasnik Antropološkog Društva Srbije  
2 Klinika za stomatologiju u Nišu Sažetak Cilj ispitivanja je bio da se utvrdi postojanje asimetrija u razvoju korenova donjeg prvog i drugog stalnog molara u različitom uzrastu. Istraživanje je obavljeno na ortopantomografskim snimcima 523 deteta (253 dečaka i 270 devojčica), uzrasta od 6 do 14 godina, ortodontskih pacijenata Klinike za stomatologiju u Nišu. Analizirana je asimetričnost u razvoju korenova prvog i drugog stalnog molara po Gleiser-Huntu, modifikacija po Tijanić. Rezultati
more » ... ć. Rezultati ispitivanja. Asimetričan razvoj korenova M 1 nije prisutan ni kod jednog ispitanika. Asimetričan razvoj korenova M 2 prisutan je ukupno kod 28 dece (5,35%), kod 15 dečaka (5,93%) i 13 devojčica (4,81%). Razlika u stadijumima formiranja korena kreće se u granicama jednog stadijuma. Asimetričan razvoj korenova M 2 je najčešće prisutan u 5. i 6. stadijumu (46,67% kod dečaka i 38,46% kod devojčica). Sledeći po zastupljenosti su i 7. i 8. stadijum (33,33% kod dečaka i 32,14% kod devojčica). Zaključak. Asimetričnost razvoja korenova donjeg prvog stalnog molara nije prisutna u ispitivanom uzorku, dok je kod drugog donjeg stalnog molara prisutna asimetrija razvoja korenova u nižim stadijumima razvoja. Ključne reči: donji stalni molari, razvoj korenova, asimetrija Uvod Formiranje i nicanje zuba je složen biološki proces, relativno samostalan, ali ipak u tesnoj vezi sa razvojem celog organizma. Dentalni razvoj prati opšti telesni rast, a ispitivanja nekih autora pokazuju relativno nisku korelaciju između dentalnog i fizičkog razvoja (Chertkow, 1980; Demirijan i sar., 1985). Formiranje zuba počinje intrauterino, a završava se do 17. godine života (ako su poslednji formirani zubi drugi molari) ili još kasnije ako se radi o formiranju trećih molara. Postoji nekoliko načina procene dentalne zrelosti: praćenjem stadijuma nicanja zuba (metoda po Mitkeu, citat Rakosi i sar., 1993); praćenjem stadijuma mineralizacije zuba na rendgenskom snimku (Logan i Kronfeld, 1933; Kronfeld, 1935; Nolla, 1960) . Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio da se utvrdi postojanje asimetričnog razvoja korenova donjeg prvog i drugog stalnog molara u različitom uzrastu.
doi:10.5937/gads1247027f fatcat:bivffasscjebdji4mo5hkn3pfe