Şehir İçi Otel Odalarının Banyolarında Kullanılabilirlik Kavramının Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Açısından Analizi: Pendik'te Üç Otel

Neslihan YILDIZ
2020 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi  
Öz Engelli bireyler konutları başta olmak üzere bulundukları tüm yapılarda ihtiyaçları doğrultusunda birtakım sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunlar onların yaşamını çok daha zor kılmaktadır. Bu yapılardan biri olan şehir içi otelleri, kişilerin geçici bir süre için dinlenme, çalışma ve eğlenmesi amacıyla tasarlanmış konutlar olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak herhangi bir engele sahip olmayan bireyler kadar toplumun önemli bir bölümünü oluşturan engelli bireyler de tatil ve iş için bu
more » ... il ve iş için bu alanları kullanacaklardır. Toplumsal mekânın her alanında yer almak; aynı zamanda tüm engelli bireylerin temel ihtiyaç, talep ve istekleri arasında yer almak demektir. Bu bağlamda engelli bireylerin, konakladıkları otellerde kullanılabilirliklerinin sağlanması açısından otel işletmelerinin tasarımları büyük önem taşımaktadır. Tüm bunlardan yola çıkılarak, çalışmada engelli sınıflarından biri olan bedensel engelliler ele alınmıştır. Bedensel engelli bireyler, kullanım kısıtlılığı yaşamaları sebebiyle tasarımdan kaynaklanan birçok engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu engellerin giderilebilmesi için, mekânların tüm detaylarıyla düşünülüp ele alınmaları ve ergonomik bir şekilde tasarlanmaları gerekmektedir. Çalışma, şehir içi otellerinin iç mekân kullanılabilirliklerinin bedensel engelliler açısından uygunluğunu araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada şehir içi otel yapılarının bedensel engellilere yönelik düzenlemeleri hakkında mevcut durum tespitleri yapılarak, üç farklı şehir içi otel (5 yıldızlı) yapısı incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmaya örnek olan üç adet şehir içi otelinin kullanılabilirlik bağlamında analizi, ulusal standartlar ve mevzuatlar gereği tüm ölçüler ve tasarımlar doğrultusunda fotoğraflanarak incelenmiş ve tablolaştırılmıştır. Tüm bulgular değerlendirilip, bu otellerin kullanılabilirliklerini artırmak adına neler yapılabileceği konusunda öneriler sunulmuştur. Abstract Individuals with disabilities face some problems in their buildings, especially in their homes, in line with their needs, and these problems make their lives a lot more difficult. One of these systems, City hotels can be considered as residences designed for temporary rest, work and entertainment. Accordingly, individuals with disabilities, which constitute a significant part of the society as well as individuals without any disabilities, will use these areas for vacation and work. To take part in all areas of social space; it also means being among the basic needs, demands and wishes of all people with disabilities. In this context, the designs of hotel businesses are of great importance in terms of ensuring the availability of disabled individuals in the hotels where they stay. Based on all of this, in this study, physically disabled people, one of the disabled classes, are discussed. Individuals with physical disabilities face many obstacles stemming from the design due to their limited use. In order to overcome these obstacles, the spaces need to be considered and handled in all details and designed ergonomically. The study was carried out to investigate the suitability of indoor hotels of city hotels for the physically disabled. In the study, three different city hotels (5-stars) buildings were examined by determining the current situation about the regulations of the city hotel buildings for the physically disabled. In this context, the analysis of three city hotels, which are examples of the study, in the context of usability, has been photographed, examined and tabulated in accordance with all dimensions and designs in accordance with national standards and regulations. All findings are evaluated and suggestions are made on what can be done to increase the availability of these hotels.
doi:10.26835/my.745429 fatcat:yupsx4pfx5fsfpfra7ma57dtdu