SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN ONLINE REKLAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Sami Sonat ÖZDEMİR, Meltem ÖZDEMİR, Eray POLAT, Ramazan AKSOY
2015 EJOVOC Electronic Journal of Vocational Colleges  
ÖZET Dünya genelinde, sosyal medya sitelerinin ziyaretçi sayılarını artırmaları ve yoğun ilgi görmeleri, iletişimi ön planda tutan kuruluş amaçlarının aksine, sosyal ağ sitelerinin markalar tarafından reklam ortamı olarak keşfedilmeleri sonucunu doğurmuştur Bu çalışma, gün geçtikçe artan kullanıcı sayılarıyla, insanların sosyal iletişim algılarının değişmesine ve internet tabanlı paylaşım olanaklarının artmasına yol açan sosyal ağ siteleri ve sosyal medya ortamları bünyesinde gerçekleştirilen
more » ... gerçekleştirilen online reklamların etkinliğinin gözler önüne serilmesini amaçlamaktadır ABSTRACT Increasing number of social media visitors and their great interest in social networking all around the world, have caused the social networks become into a kind of advertising media when the original purpose were improving communication. This study aims to clarify the social media applications resulting changes in the perception of social communication by increasing the internet-based sharing opportunities and reveal the efficiency of online advertisements via social networking sites.
doi:10.17339/ejovoc.96993 fatcat:hdbscyqs3beibd4twv64hkfvta