KULLANILMIŞ BİTKİSEL YAĞ METİL ESTERİNİN TRAKTÖR MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYON ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yahya ULUSOY
2016 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Öz: Bu çalışmada, kullanılmış atık bitkisel yağ metil esterinin dizel yakıtı ile 3 farklı oranda karışımının (B25, B50, B75) 4 zamanlı, 4 silindirli, direkt püskürtmeli ve 62.5 kW gücünde bir dizel motorundaki performansı ve dizel yakıtı (B0) kullanma durumundaki performans sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma ISO 8178-C1 test metoduna göre 8-mod testinin yapıldığı deneysel ortamda gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, bitkisel atık yağdan elde edilen biyodizelin
more » ... iyodizelin performans ve emisyon değerlerinin, dizel yakıtına benzer özellikler taşıdığını göstermektedir. Bu bağlamda, çevre açısından ciddi risk unsuru olan ve yasal mevzuat ile toplanması gereken atık yağların biyodizele dönüştürülerek kullanımının motor performansı açısından önemli bir kayıp oluşturmadığı ve emisyon değerleri açısından ise ciddi avantajlar sağladığı söylenebilir. Bu sonuçlar, atık kızartmalık yağların çevre kirliliği açısından risk unsuru olmak yerine yakıt olarak değerlendirildiğinde ülke ekonomisine katma değer yaratacak bir boyutunun olduğunu da ortaya koymaktadır. Abstract: In this study engine and emission performance of a 4-stroke, 4 cylinder, direct injection 62,5 kW engine, with three different biodiesel blends (B25, B50, B75), was compared with those obtained with use of normal diesel (B0) through a 8-mode experimental test procedure, in convention with ISO 8178-C1. The results of the study showed that, performance and emission values of biodiesel fuels produced from vegetable oil and those obtained with diesel fuel (B0) are very close to each other. In this context, the waste cooking oil, which is a serious risk to the environment and should be collected according to related legistlative measures , could be processed to and used as biodiesel without creating any significant loss in terms of engine performance, while providing significant advantages in terms of engine emissions. These results revealed that, waste frying oils can be used as diesel fuel and to create an adding value for the economy instead of being potential environmental risk.
doi:10.17482/uumfd.276859 fatcat:mdxmswfudjd7xa2pwcepqkmaiu