FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE

Paweł Łopatka
2016 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie W artykule podjęto tematykę związaną z finansowymi instrumentami zwrotnymi, stanowiącymi relatywnie nowe narzędzie, za pomocą którego dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej. Specyfikę tych instrumentów przedstawiono na przykładzie inicjatywy JEREMIE skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obecnej w Polsce dopiero od 2009 roku. Słowa kluczowe: finansowe instrumenty zwrotne, małe i średnie przedsiębiorstwa, inicjatywa JEREMIE Wprowadzenie Polityka
more » ... adzenie Polityka spójności odgrywa znaczącą rolę w Unii Europejskiej, w latach 2007 -2013 przeznaczono w sumie na nią prawie 350 mld euro, co stanowi jedną trzecią unijnego budżetu. Znaczenie tej polityki wzrosło z chwilą rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw w 2004 r. Wtedy też zwiększyły się dysproporcje wewnętrz- *
doi:10.18276/sip.2016.46/2-06 fatcat:nhgfeulkojajffdbe3ad45vu4q