Episiotomy-Related Perineal Injury During Spontaneous Vaginal Delivery

Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş, Yusuf Yavuz, Sümeyra Yıldırım
2018 Turkish Journal of Colorectal Disease  
RESEARCH ARTICLE Amaç: Perine yırtıkları vajinal yolla doğum sürecinde sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Bu çalışmada normal vajinal yolla doğum esnasında iyatrojenik olarak gelişen perine yırtıkları nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Mayıs 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal vajinal yolla doğum esnasında karşılaşılan ve genel cerrahi kliniğine konsülte edilen iyatrojenik perine yırtığı olan hastalar
more » ... rtığı olan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalama 27 idi. Yapılan cerrahi sonrası ortalama takip süresi 1 hafta idi. Tüm hastalara spinal anestezi altında normal doğum esnasında mediyolateral epizyotomi sonrasında 3A. Derece perine yırtığı nedeniyle cerrahi müdahale yapıldı. Doğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3322 gr olup, baş çevresi ölçümü 34,7 cm olarak saptandı. Müdahale edilen hastaların hepsinde 3A derece perine yırtığı mevcuttu. Hastaların post operatif 1. gün parmakla rektal muayenelerinde sfinkter tonusunun azalmış olduğu görüldü. Yedinci gün parmakla rektal muayenede sfinkter tonuslarının ilk günki muayeneye göre daha aktif olduğu ancak normale göre azalmış olduğu izlendi. Birinci hafta sonunda 3 (%42,8) hastada gaz inkontinansı olduğu görüldü, hiçbir hastanın gaita inkontinansı yoktu. Sonuç: Anorektal yaralanmalarının tedavisi cerrahi olup, tedavinin prosedürü müdahale sürene, yaralanmanın derecesine, fekal kontaminasyon derecesine, eşlik eden yaralanma varlığına, hastanın genel durumuna, cerrahın tercih ve tecrübesine göre değişiklikler göstermektedir. Erken tanı konan yaralanmalarda primer onarım tercih edilmelidir. ABSTRACT ÖZ Aim: Perineal tear a common occurrence during vaginal delivery. In this study, we present patients who underwent surgical intervention due to iatrogenic perineal tears during vaginal delivery. Method: We retrospectively reviewed patients who had iatrogenic perineal tear during normal vaginal delivery and for whom consultation by the general surgery unit was requested between May 2017 and December 2017. Results: Mean age of the patients was 27 years. Mean follow-up after surgery was one week. All patients underwent surgery due to grade 3A perineal tear after episiotomy with mediolateral incision during vaginal delivery under spinal anesthesia. Mean birth weight of the delivered infants was 3331 g and mean head circumference was 34.7 cm. Sphincter tone was reduced in digital rectal examination on postoperative day 1, and improved but still lower than normal on day 7. Three patients (42.8%) had gas incontinence, while no patients had fecal incontinence. Conclusion: Anorectal injuries are managed by surgical interventions which vary depending on time to intervention, severity of injury, severity of fecal contamination, presence of comorbid injuries, the patient's general health status, and the surgeon's preference and experience. Primary repair should be preferred in case of early diagnosis.
doi:10.4274/tjcd.79847 fatcat:nkjhir6d5nfobf456p4yhjujqy