Synthesis of ganglioside Hp-s1

Wan-Shin Chen, Ratnnadeep C. Sawant, Shih-An Yang, Ying-Ju Liao, Jung-Wei Liao, Satpal Singh Badsara, Shun-Yuan Luo
2014 RSC Advances  
The complete synthesis of the ganglioside Hp-s1 (1) is described in 10 steps.
doi:10.1039/c4ra08272a fatcat:4ni7ysgiv5acjmpt4juqjxiaea