Tykociński przytułek wojskowy w XVII w. – funkcje społeczne i militarne

Michał Sierba
2015 Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica  
doi:10.18778/0208-6050.95.06 fatcat:rjcadpd2brgptnrg4y24xioxjy