İlaçların Seçici Taşınması ve Hedeflendirilmesi : Selective Drug Delivery and Targeting

Kandemir CANEFE, Gülengül DUMAN
1994 Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi  
ÖZET Vücutta etken maddenin, istenen hedef bölgeye gönderilmesinde, taşıyıcı sistemlerin kullanımı fikri yeni değildir. Geçen yüzyılın son larına doğru, Paul Ehrlich, sihirli mermi "Magic bullet" diye bir kav ramı ilk kez ortaya atan kişi olmuştur. Bugün Ehrlich'in rüyası gerçek leşmeye başlamıştır ve bu konuda değişik yaklaşımlar ortaya atılmış tır.
doi:10.1501/eczfak_0000000150 fatcat:pap7k2p5cray3pjl5bnzgrxk6y