Przykłady realizacji idei teatralnych świętego Jana Bosko w Polsce na początku XXI wieku

Mariusz Lach
2018 Seminare Poszukiwania naukowe  
Since the beginning of their foundation, the Salesians have placed great emphasis on educating young people by developing their passions and interests. The theater has always been present in Salesian work. Today, there are still groups that put emphasis on this form of education. This refers to schools, oratories or student theaters. It is noteworthy that, despite the socio-cultural changes, there are passionate people who can help other people develop their skills and spirituality.
more » ... uality. Streszczenie Salezjanie od początku powstania zgromadzenia kładą duży nacisk na wychowanie młodych ludzi rozwijając ich pasje i zainteresowania. Teatr był zawsze obecny w dziełach salezjańskich. Dzisiaj ciągle można spotkać grupy kładące nacisk na te formę wychowania. Tak jest w przypadku teatrów szkolnych, oratoryjnych czy działających wśród studentów. Godnym uwagi jest to, że ciągle, mimo zmian społeczno-kulturowych pojawiają się pasjonaci, za których wzorem inni młodzi ludzie mogą rozwijać zarówno swe umiejętności, jak i duchowość. Słowa kluczowe: teatr amatorski, scena salezjańska, system prewencyjny 1. Teatr i jego formacyjne zadania w posłannictwie salezjańskim W czasie powstawania i rozwoju różnych dziedzin nauki teatr był wykorzystywany w nowych dla niego, dotąd niespotykanych przestrzeniach. Zadomowił 1 Ks. dr Mariusz Lach SDB, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej KUL; założyciel i kierownik studenckiego "Teatru ITP", który działa nieprzerwanie od 2001 roku na KUL. Zainteresowania badawcze: teatr amatorski, studencki, religijny; życie i twórczość (szczególnie dramaturgiczna) Romana Brandstaettera; idee reformatorskie Juliusza Osterwy.
doi:10.21852/sem.2018.3.11 fatcat:u6pvizfagzbuzkfeutxxp6simy