På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

Line Rønning Føsker
2015 Nordisk Barnehageforskning  
doi:10.7577/nbf.1432 fatcat:5divinvfnnd3fafqsn22ceuepu