Оцінювання результатів оборонного планування в Збройних Силах України

М.М. Дєнєжкін
2018 Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил  
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ У статті розглянуті основні положення методичного підходу оцінювання результатів планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України. Проаналізовано існуючий підхід до оцінювання результатів виконання програм і планів, який базується на показнику відносного виконання завдань та заходів. Запропоновано підхід, який базується на методі
more » ... на методі оцінювання експертно-значущих проміжних сценаріїв етапів планування розвитку Збройних Сил України. Сутність методу полягає в оцінюванні результативності кожного з вибраних етапів планування та виконання, шляхом порівняння зі встановленими межами відхилення отриманих результатів від визначених рівнів (встановлених завчасно). У якості критерію оцінювання пропонується ступінь наближення запланованого стану складу збройних сил до визначеного під час панування та ступінь наближення отриманого стану складу збройних сил до запланованого під час оцінювання результатів виконання програм і планів. Робиться висновок про можливість використання цього критерію для вимірювання результатів панування та виконання заходів програм і планів в ході оборонного планування у Збройних Силах України. Ключові слова: планування розвитку збройних сил, виконання завдань та заходів програм і планів розвитку збройних сил, ступінь наближення отриманого результату до запланованого.
doi:10.30748/zhups.2018.56.03 fatcat:hdvqsyf3y5fincnsxs2lwx2riy