Ks. Vitali Sidorka, Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej 1991-2011

Vitali Sidorka
2020 Roczniki Teologiczne  
doi:10.18290/rt20674-15 fatcat:x3vnfs5x3nbcfd55bp5sjretfq