Проектування годографа вектор-функції щільного розподілу

Тарас Миколайович Гаврилов
2015 ScienceRise  
ПРОЕКТУВАННЯ ГОДОГРАФА ВЕКТОР-ФУНКЦІЇ ЩІЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ © Т. М. Гаврилов В даній роботі поставлена математична задача суміщення фігур за умови їх взаємного неперетину. Для вирішення цього завдання була розглянута детальна методика побудови годографа вектор-функції щільного розподілу двох фігур. Проілюстровані основні властивості годографа вектор-функції щільного розподілу. Наведено поетапний алгоритм розрахунку координат годографа. Приведено деякі приклади необхідності побудови годографа для
more » ... ови годографа для промислових потреб Ключові слова: побудова, годограф, вектор-функція щільного розподілу, координатні осі, напрямок руху, розкрій The mathematical problem of combining figures with its mutual nonintersection is shown in this article. It is considered the detail method of hodograph construction of dense distribution vector function of two figures to solve this problem. It is illustrated the basic properties of hodograph vector function of dense distribution. It is shown the incremental algorithm for calculating hodograph coordinates. Some examples of the need for hodograph construction for industrial needs are given
doi:10.15587/2313-8416.2015.35876 fatcat:l3zstuhznrdjzkbz2456nuk76e