Joint excitation and reactive power control in thermal power plant

Dragosavac Jasna, Janda Zarko, Gajic Tomislav, Dobricic Sava, Pavlovic Jelena, Arnautovic Dusan
2013 Zbornik Radova: Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla  
Kratak sadržaj: U radu je prikazan uređaj za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga u termoelektrani. U radu su prvo obrazloženi potreba i opravdanost uvođenja ovakvih uređaja na elektrane. Opisane su funkcije uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga u elektrani, zatim je data teorijska osnova razvoja uređaja. Postignute performanse uređaja ilustrovane su nizom odziva tokova reaktivnih snaga i napona sabirnica nakon ugradnje uređaja u najveću termoelektranu u Srbiji, TE
more » ... u Srbiji, TE "Nikola tesla A".
doi:10.5937/zeint23-4893 fatcat:wzo4e6rr7zcnpaoefgvzauzayq