Türkiye'deki İki Farklı İşletmede Yetiştirilen Holştayn Boğalarda Faktör XI Yetmezliği (FXID) Allel Frekansının Belirlenmesi
Determination of Allele Frequency of Factor XI Deficiency (FXID) in Holstein Bulls Raised in Two Different Enterprise in Turkey

Bilal AKYÜZ
2013 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Özet Faktör XI yetmezliği (FXID) otozomal resesif bir hastalıktır. Faktör XI yetmezliğinde, hem homozigot hem de heterozigot bireylerde mastitis, metritis, uzayan buzağılama aralığı ve gebelik başına ikiden fazla tohumlama gibi bazı problemler görülebilir. Bu çalışmada Holştayn boğalarda kalıtsal bir hastalık olan faktör XI yetmezliğine (FXID) neden olan mutant allelin allel frekansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 59 baş Holştayn boğa kullanılmıştır. Bu amaçla, incelenen boğalara ait
more » ... lenen boğalara ait DNA örnekleri fenol-kloroform yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen DNA'lar PCR ile çoğaltılmıştır. PCR sonunda incelenen örneklerin FXID yönünden genetik durumları %2'lik agaroz jel elektroforezi ile belirlenmiştir. İncelenen Holştayn boğalar içerisinde birinin FXID taşıyıcısı olduğu belirlenmiştir. İncelenen Holştayn boğalarda FXID prevalansının yaklaşık olarak %1.7 olduğu belirlenmiştir. Summary Factor XI deficiency (FXID) is an autosomal recessive disease. Both heterozygotes and homozygote individuals for FXID can be seen problems such as mastitis, metritis, lower calving and repeat breeding. The aim of this study was to determinate the frequency of allele leading to the hereditary factor XI deficiency disease (FXID) in the Holstein bulls. In this study, 59 Holstein bulls were used. For this purpose, the DNA samples of the eveluated bulls were obtained by phenol-chloroform isolation method. These DNAs were amplified by PCR. End of PCR, the genetic conditions of analyzed Holstein bulls about FXID were determined by 2% agarose gel electrophoresis. In the evaluated Holstein bulls, one of the bulls was detected as a FXID carrier. It was determined that FXID prevalence was 1.7% in the investigated Holstein bulls. KAYNAKLAR 1. Mukhopadhyaya PN, Jha M, Muraleedharan P, Gupta RR, Rathod RN, Mehta HH, Khoda VK: Simulation of normal, carrier and affected controls for large-scale genotyping of cattle for factor XI deficiency. Genet Mol Res, 5 (2): 323-332, 2006. Gurgul A, Rubis D, Slota E: Identification of carriers of the mutation causing coagulation factor XI deficiency in Polish Holstein-Friesian cattle.
doi:10.9775/kvfd.2012.7354 fatcat:y7zhh5nmfnezfp2ua2r4l6yfmm