KIRSAL MEKANDA İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİNİ BELİRLEMEK: YOZGAT İLİ TERZİLİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

Sinem TAPKI
2019 Journal of International Social Research  
Öz Türkiye, coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca kutsal olarak nitelendirilen yerlerin bir kısmına yakın olup, büyük bir kısmını da toprakları üzerinde barındırmaktadır. İznik, Demre, Yazılıkaya, Aktamar, Efes, İstanbul, Kapadokya gibi çok bilinen ve ziyaret edilenler dışında da pek çok kutsal alanı ve yapıyı barındıran Türkiye toprakları, inanç turizmi açısından gerek yerli gerekse yabancı turistler tarafından önemli bir destinasyon olarak görülmektedir. Yozgat'ta da kutsal mekanlar
more » ... al mekanlar açısından çok önemli yerler bulunmaktadır. Çalışmanın konusu, ülke turizmine önemli katkılar yapabilecek olan inanç turizminin Yozgat'ın kırsal mekanında belirlemek, Yozgat'ın kırsal yerleşimini kutsal mekanlar üzerinden okumak ve bu konuda önemli bir potansiyele sahip olan Yozgat ilinin sahip olduğu ziyaret mekanlarının inanç turizmi açısından analizini yapmaktır. Çalışmada inanç turizmi kavramlarına yer verilmiş ve Yozgat'taki inanç merkezlerindeki durum, Sarıkaya İlçesi/ Terzili Köyü inanç merkezleri üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın amacı, inanç turizminin önemini ortaya koyarak Yozgat'taki Terzili kırsalında inanç turizmi açısından önemli olan yerleri gün yüzüne çıkartmaktır. İnanç turizmi kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Terzili Kilisesi, kültür ve inanç turizmi açısıdan önemli bir çekiciliğe sahiptir. Bu çalışma ile, Yozgat ilinde bulunan İlk Hıristiyanlık dönemi eseri olan Terzili Kilisesinin önemi, sosyo-kültürel yapı ve ekonomik yapı yönleriyle değerlendirilmiş olup gelecekte bölgenin inanç turizmine yönelik olarak yapılacak araştırmalarda literatür zenginliği yaratabilecektir. Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Turizm, Yozgat, Terzili Kilisesi. Abstract Anatolia, which is close to some of the places that are considered as sacred during the history due to its geographic location, also hosts most of them. The land of Anatolia, which has many large and small sacred sites and structures except Iznik, Demre, Yazılıkaya, Akdamar, Ephesus, Istanbul, Cappadocia that are well known and visited, is seen as an important destination both for domestic and foreign tourists in terms of faith tourism. Yozgat, a Central Anatolian city, has very important places in terms of sacred places. The subject of the study is to determine the faith tourism in the rural area of Yozgat, which can make significant contributions to the tourism of the country, to read the rural settlement of Yozgat through the existing faith places in the city and in terms of faith tourism to analyze the visiting places of the Yozgat province that has the potential on this subject. In the study, the concepts of faith tourism are given and the situation in the faith centers in Yozgat is examined through the faith centers of Sarıkaya / Terzili Village. Terzili Church, which has an important place among the sources of faith tourism, has an important attraction in terms of cultural and religious tourism. In this study, the importance of the Early Christianity Terzili Church in the province of Yozgat was evaluated in terms of socio-cultural structure and economic structure, and this study will be able to create a wealth of literature in the future studies of faith tourism in the region. It is hoped that this study will contribute to increase the awareness of the buildings with historical value in the district and to open to faith tourism.The aim of the study is to reveal the importance of faith tourism and to reveal the places that are important in terms of faith tourism in Yozgat. It is considered that the economic, social and cultural continuity in Yozgat will provide rural sustainability with the intensification of tourism activities in the rural areas. Günümüzde turizm kavramının önemli bir alt başlığı olan inanç turizmi konusunda çe nanç turizmi; farklı kültür ve farklı inançlara sahip olan insanların, kendi dini inançlarına göre önemli/kutsal gördükleri yerlere , manevi duygularını tatmin etmek için yaptıkları mı detaylı incelenirse; İnsanların ikamet ettikleri, gereksinimlerini ında, dini gereksinimlerini yerine getirmek, inanç çekim merkezlerini görmek itim yapısı durumu, onuncu bölümde kırsal alanın ekonomik faaliyetleri, on birinci bölümde kırsal alanın demografik özellikleri, on ikinci bölümde kırsal alanın mevcut ve potansiyel alternatif turizm sal alanın yöresel özellikleri gibi sorular yer almaktadır. Gözlemci soru formunu doldurmak için istatistiki verilerden yararlanabilir ve kendi görü li Terzili kırsalında bulunan üst yapı, sosyokültürel yapı ve ekonomik yapı yönleri ğerlendirme formu oluşturulmuştur. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Sayı: 65 Ağustos 2019 itim yapısı durumu, onuncu bölümde kırsal alanın ekonomik faaliyetleri, on birinci bölümde kırsal alanın demografik özellikleri, on ikinci bölümde kırsal alanın mevcut ve potansiyel alternatif turizm sal alanın yöresel özellikleri gibi sorular yer almaktadır. Gözlemci soru formunu doldurmak için istatistiki verilerden yararlanabilir ve kendi görü li Terzili kırsalında bulunan üst yapı, sosyokültürel yapı ve ekonomik yapı yönleri ğerlendirme formu oluşturulmuştur. itim yapısı durumu, onuncu bölümde kırsal alanın ekonomik faaliyetleri, on birinci bölümde kırsal alanın demografik özellikleri, on ikinci bölümde kırsal alanın mevcut ve potansiyel alternatif turizm sal alanın yöresel özellikleri gibi sorular yer almaktadır. Gözlemci soru formunu doldurmak için istatistiki verilerden yararlanabilir ve kendi görü li Terzili kırsalında bulunan mimari eserlerin önemi; ula üst yapı, sosyokültürel yapı ve ekonomik yapı yönleri ğerlendirme formu oluşturulmuştur. (Şekil 7.) itim yapısı durumu, onuncu bölümde kırsal alanın ekonomik faaliyetleri, on birinci bölümde kırsal alanın demografik özellikleri, on ikinci bölümde kırsal alanın mevcut ve potansiyel alternatif turizm sal alanın yöresel özellikleri gibi sorular yer almaktadır. Gözlemci soru formunu doldurmak için istatistiki verilerden yararlanabilir ve kendi görü mimari eserlerin önemi; ula üst yapı, sosyokültürel yapı ve ekonomik yapı yönlerini araştırmacının bakı Şekil 7.)
doi:10.17719/jisr.2019.3462 fatcat:vvcasb7luncvrjpcpesw4b52py