Türk Kültürünün Farklı Bir Boyutu Olarak Kreşin-Hıristiyan Tatarların Dinî İnançlları

ARIK Durmuş
2006 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000000046 fatcat:5qmagxvj5jgpvd4oedbt3gz4oe