Κωνστ. Απ. Βακαλοπούλου, Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου

Κ. Σβολόπουλος
1981 Μακεδονικά  
<p>No abstract</p>
doi:10.12681/makedonika.446 fatcat:hgh3xmyytraf7fidxzdsghzyvy