Waar lag 't Gangske precies?

Jos Tavernier, Peter Steurbaut
2016 Ghendtsche Tydinghen  
Onder andere in stadsgidsenkringen is de locatie van dit in 1892 afgebroken theaterzaaltje, genoemd naar de nauwe toegang er naar in de Mageleinstraat, een steeds weer opduikend mysterie. De in GT nr. 2 geopperde mogelijkheid niet klopte m.n. dat het gangetje de nu open toegang zou zijn in het huis Mageleinstraat nr. 21 tot het mooie binnenpleintje in de schaduw van het Belfort. Waar was het dan wel en waar stond dat theatertje? Blijft er nog iets van over?
doi:10.21825/gt.v45i6.16761 fatcat:o7kysvrdxbgqfpbwxnnfxyflq4