Criteria for evaluation and guidelines for land use planning
Kriteriji za vrednotenje in usmeritve za načrtovanje namenske rabe z vidika trajnostnega razvoja urbanih območij

Irena Ostojic, Tadej Glazar
2014 Igra Ustvarjalnosti  
Znanstvena revija, št. 2 / leto 2014 Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, 2014 Naslov revije:
doi:10.15292/iu-cg.2014.02.024-032 fatcat:zytayvxiufhvzdr2b2lxmheqji