Ar Rusija laikysis Vakarų normų ir vertybių? Kaip Rusija suvokia patikimą atgrasinimą, normatyvinę galią ir sankcijas

Viljar Veebel, Liia Vihmand, Illimar Ploom
2020 Lietuvos metinė strateginė apžvalga  
ma, sudaro tris pagrindinius šiandien Vakarų šalių tarptautinėje arenoje naudojamų priemonių elementus, siekiant savo tikslų. Vakarai tikisi, kad visi šie komponentai: pirma, atgrasinimas, antra, normatyvinė galia, ir, trečia, sankcijos, bus veiksmingi ir Rusijos atveju. Pavyzdžiui, 2014 m. Rusijai neteisėtai aneksavus Krymą, Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) reikšmingai prisidėjo prie jos atgrasinimo ir gynybos pozicijos stiprinimo, siekdama atgrasinti Rusiją, be kita ko,
more » ... ma daugiatautes kovines grupes Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje 1 . Konflikto Ukrainoje metu įvairių Europos Sąjungos (ES) institucijų atstovai pabrėžė, kad konfliktas Ukrainoje kelia pavojų Europos normoms ir vertybėms, bei pasmerkė Krymo aneksiją prie Rusijos Federacijos. Be to, jie pritarė nuomonei, kad Rusijai taip pat bus naudingas ES Rytų partnerystės šalims narėms užtikrinamas didesnis stabilumas ir klestėjimas 2 . Reaguodama į Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją ir sąmoningą Ukrainos destabilizavimą, ES įvedė sankcijas Rusijai ir jos šalininkams arba buvusiems Ukrainos vyriausybės pareigūnams 3 . Taigi Vakarų šalys aktyviai naudoja atgrasinimą, normatyvinę galią ir sankcijas, taip siekdamos aiškiai parodyti Rusijai, jog šaliai derėtų keisti savo elgesį. Tuo tarpu Rusija didino santykių su Vakarų šalimis įtampą, vadovaudamasi savo požiūriu į tarptautinius santykius, didžiąsias pasaulio valstybes ir teisinę valstybę. Užuot propagavusi naudą, siejamą su partneryste ir bendradarbiavimu, Rusija teikia pirmenybę šalies suverenitetui, nacionaliniams interesams ir raison d' état principui. Be to, Rusija nuolat palaiko ir propaguoja daugiapolio pasaulio santvarkos plėtrą, aiškiai siekdama užtikrinti savo, kaip dominuojančios galingos valstybės, vaidmenį Eurazijos regione 4 . Taip pat šalies politinis elitas priešinasi Vakarų šalių kaltinimams, kad Rusija vykdo neoimperinę ar agresyvią užsienio politiką. Priešingai, Rusijos politiniai lyderiai, tokie kaip Vladimiras Putinas ir Sergejus Lavrovas, tvirtina, kad Rusijos, kaip didžiosios valstybės, elgesys yra įprastas, o ir kiti didžiųjų valstybių centrai taip 57 Veebel, V. (2018b), (Un) justified expectations on nuclear deterrence of non-nuclear NATO members:
doi:10.47459/lmsa.2020.18.5 fatcat:btv47bvdtbh23gtpsjkgjkjy3i