HÜSEYİN SU'NUN İÇKANAMA ADLI ÖYKÜ KİTABINDA KARAKTERLER

Mahfuz ZARİÇ
2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Bu makalede Hüseyin Su'nun İçkanama adlı öykü kitabında yer alan yedi öykü, kişilerinin karakteristik özellikleri açısından incelenmiş; öykülenen belli başlı kişilerin "eleştirel, sessiz; değişebilen, kendinden bazen hoşnut; uyum arayan aile bireyi eşler; darbeciler ve tüketimci-tüketici toplum bireyleri" olduğu ortaya konmuştur.
doi:10.33437/ksusbd.784815 fatcat:gh5q6hymkbaepfuchekvy77gf4