Jana Skalická: tvorba a její reflexe ve fotografii

Anna Davidová
2020 Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica  
Jana Skalická: work and its photographic reflexion The contribution is focusing on the work of the Czech artist Jana Skalická , who was actively creating during the 1980s and the first half of 1990s. At the beginning of her career Skalická worked mainly with textiles, but later on she found a new material, which was better suited for her artistic expression -a plastic film. She was modifing the thin plastics with her own technique, using an iron or a sewing machine. Her art gradually developped
more » ... radually developped from hanging plastic tapestries to three dimensional objects and installations, in which other materials, such as metal, wood, stones and other types of plastic, were incorporated. The majority of Skalická's works was of an ephemere nature and was not conserved until today. The article is therefore dealing with their photographic depiction and its meaning. "Jana Skalická je opravdová. Není ani vážná, ani veselá [...]. Je, jaká je, je do věci vložená a je to jakýsi způsob lehkosti, jakýsi způsob bytí a nebytí, jakýsi způsob přítomnosti a nepřítomnosti. Lehkost, maximální lehkost těžko lze zlehčit. Vážnost těžko lze zvážnit a o věcech, které jsou a i nejsou, lze těžko mluvit." 1 Jana Skalická se narodila na konci padesátých let minulého století a patřila tedy do generace umělců, kteří své mládí prožívali v období sedmdesátých a osmdesátých let a neměli tak možnost příliš porovnávat svou tvůrčí činnost se západním světem, ale zároveň pro ně bylo těžké i navázání kontaktu s již dříve utvořenými okruhy v našem prostředí. 2 Pro mnohé z nich též neexistovala možnost studia na vysoké umělecké škole, kam se od počátku 70. let podařilo dostat jen omezenému počtu osobností. 3 Své umění však i přes různé nepřízně osudu tito umělci prezentovali a navzájem mezi sebou konfrontovali. Museli si pro to hledat jiné, alternativní způsoby, u kterých však často chybí dostatečná dokumentace, stejně tak o některých osobnostech toho víme více a o některých méně. Je příznačné, že publikace věnovaná generaci 80. let nese název Splátka na dluh. 4 Jistě je celá řada umělců, kteří se z toho či onoho důvodu nezapsali do dějin našeho umění druhé 1
doi:10.14712/24647055.2020.5 fatcat:qstnofmczzfqdnde7xn4bjfbky