Dental health condition and oral mucosa of patients on chronic hemodialysis
Zdravstveno stanje zuba i oralne sluzokože pacijenata na hroničnom programu hemodijalize

Nenad Anđelić, Hristo Anđelski, Slađana Mijanović
2011 Zdravstvena zastita  
Сажетак: Пацијенти на хемодијализи, због природе болести и секундарних пропратних појава, имају каријес на великом броју зуба и промене на оралној слузокожи. Циљ истраживања је утврђивање распорострањености каријеса, стања оралне слузокоже и хигијене уста код пацијената на хемодијализи. Стоматолошки преглед вршен је на сваком пацијенту на хемодијализи у Београду, који су били на третману 2010. године. Вредности КЕП, Кип и Кио се прогресивно увећавају са порастом година старости. Порастом броја
more » ... ти. Порастом броја година старости расте и вредност броја екстрахираних зуба. Истовремено, умањује се број пломбираних зуба. Хигијена зуба код пацијената на хемодијализи није задовољавајућа. Такође, и стање пародонцијума је незадовољавајуће, што је у складу са дужином трајања основног обољења, присуством пропратних секундарних болести, као и психичком преокупираношћу основном болести (стрес).
doi:10.5937/zz1102071a fatcat:p2uxjxr7grhhzh4yvozmfqyobu