Application Of Design Methods On Technology Lessons

Igor Vasilievich Нevko
2015 Zenodo  
Нevko Igor Vasilievich. Application of design methods on technology lessons. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):669-679. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1050392 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5040 Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle
more » ... otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015. APPLICATION OF DESIGN METHODS ON TECHNOLOGY LESSONS Igor Vasilievich Нevko Ternopil National Pedagogical Un [...]
doi:10.5281/zenodo.1050391 fatcat:ysz56jyd5bfzrenbcc7tcl77ku