Na jakich podstawach naukowych opiera się etyka słowa?

Anna Cegieła
2019 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
Etyka słowa jest nauką interdyscyplinarną. Opiera się na założeniu personalistycznej koncepcji człowieka, z której wynika nakaz poszanowania partnera komunikacji. Socjologia dostarcza etyce danych o postawach wobec wartości, motywacjach postępowania oraz zmianach moralności. Metodologia badań etyki słowa zaczerpnięta jest z szeroko rozumianego językoznawstwa oraz retoryki. Celem etyki słowa jako działalności jest kształtowanie takiej komunikacji, która prowadzi do porozumienia.
doi:10.18290/rh.2019.67.6-3 fatcat:dtylcba4trbqpcssw67bvhgy6i