Being – Space – Soul. Hegel's Thematization of Space as Abstract Universality

Mina Đikanović
2018 Filozofska Istraživanja  
Hegelova tematizacija prostora kao apstraktne općenitosti Sažetak Helenski filozofi ne poznaju fenomen prostora kao apstrakcije, nego samo mjesta kao potpu no ispunjenog prostora, događajnosti onoga hic kojoj odgovara događajnost onoga nunc. Tek novovjekovna filozofija i Newtonova tematizacija omogućuju apstraktno određenje pro stora. U Kantovoj filozofiji samorazumljivi objektivitet njutnovskog prostora transformira se u apriorni subjektivitet prostora kao čiste forme čulnosti. Za Hegela
more » ... ti. Za Hegela prostor je čista apstrakcija, prvo određenje prirode. Autorica nastoji rasvijetliti Hegelovo razumijevanje prostora po analogiji s bitkom kao prvim momentom znanosti logike te dušom kao prvim momentom filozofije duha. Bitak, prostor i duša označavaju prve apstrakcije u kojima je pod paradigmom čiste nužnosti in nuce sadržana čitava kategoričnost slobode. Filozofi ja prirode započinje pojmom prostora, a završava pojmom roda, otkrivajući slobodu kao vlastiti supstrat. Time se omogućuje čistoj apstraktnosti prostora da se kao res extensa iz sebe razvije u konkreciju res cogitans. Ključne riječi
doi:10.21464/fi38103 fatcat:3n3cakh7nncr7jd6kmqohuezfa