Адаптаційні можливості та реактивність організму пацієнтів похилого віку на фоні гострої кишкової інфекції, спричиненої умовно-патогенними мікроорганізмами, з урахуванням етіологічного фактора

Л.В. Мороз, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, М.О. Шостацька, О.А. Гнатюк, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
2019 Ukrainian Medical Journal  
Адаптаційні можливості та реактивність організму пацієнтів похилого віку на фоні гострої кишкової інфекції, спричиненої умовно-патогенними мікроорганізмами, з урахуванням етіологічного фактора Мета -оцінити адаптаційні можливості та реактивність організму пацієнтів похилого віку на фоні гострої кишкової інфекції (ГКІ), спричиненої умовно-патогенними мікроорганізмами (УПМ), з урахуванням провідного етіологічного фактора. Об'єкт і методи дослідження. Проаналізовано дані історій хвороби 46
more » ... хвороби 46 пацієнтів похилого віку з ГКІ, спричиненими УПМ. На основі виділеного збудника сформовано три групи пацієнтів: 1-ша (n=26) -ГКІ, спричинена ентеропатогенною кишковою паличкою, 2-га (n=6) -представниками родини Pseudomonadaceae, 3-тя (n=14) -Staphylococcus aureus. Для оцінки адаптаційних можливостей організму використовували індекс адаптації, лейкоцитарний індекс, індекс співвідношення нейтрофілів та лімфоцитів, індекс співвідношення нейтрофілів та моноцитів. Результати. У пацієнтів 2-ї групи інтоксикаційний синдром мав переважно інфекційний генез, спостерігали ознаки напруження гуморальної ланки імунітету та посилення факторів неспецифічної реактивності. У 3-й групі переважали аутоімунні чинники формування інтоксикаційного синдрому, спостерігали ознаки незавершеності фагоцитозу та гіперчутливості сповільненого типу. Висновки. Доведено достовірні відмінності адаптаційних можливостей та реактивності організму пацієнтів похилого віку на фоні ГКІ, спричиненої УПМ, з урахуванням провідного етіологічного фактора. Ключові слова: пацієнти похилого віку, гостра кишкова інфекція, умовно-патогенна флора, реактивність організму, адаптаційні можливості.
doi:10.32471/umj.1680-3051.133.162913 fatcat:cnkog6okvndvlif5w7eqhhix44