Planning for sustainable transition: environmental vulnerability analysis for the Sarajevo canton
Načrtovanje trajnostnega razvoja v državah v tranziciji: študija ranljivosti okolja za kanton Sarajevo

Mojca Golobič, Alenka Cof, Sabina Mujkić
2011 Geodetski vestnik  
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.087-102 fatcat:jxtkxoz5jfbvlf7xv7kexkuao4