Duch Hamleta na szklanym ekranie

Agnieszka Kwiatkowska
2016 Polonistyka Innowacje  
Zeffirelli are referred to in the text. Particular attention is given to the character analysis of Hamlet's father's ghost, variously depicted in the following film adaptations of the Shakespearean drama. Streszczenie: Każda ekranizacja, adaptacja filmowa lub wystawienie na scenie zawiera w sobie elementy interpretacji dzieła literackiego i determinuje określony sposób jego odczytania. Artykuł prezentuje to na przykładzie ekranizacji i adaptacji Hamleta Szekspira. W tekście przywołano dzieła
more » ... rzywołano dzieła filmowe takich twórców jak Laurence Olivier, Alan Dent, Akira Kurosawa, John Gielgud, Bill Colleran, Grigori Kozincew i Franco Zeffirelli. Ze szczególną uwagą omówiona została postać ojca Hamleta, różnorodnie przedstawiania w kolejnych ekranizacjach szekspirowskiego dramatu. Słowa kluczowe: Hamlet, Szekspir, ekranizacja, adaptacja, duch ojca Hamleta. Adaptacje i ekranizacje literatury pięknej często wśród szkolnych dydaktyków budzą ambiwalentne emocje. Przeniesione na ekran bądź wystawione na teatralnych deskach arcydzieła niejednokrotnie ulegają licznym uproszczeniom, a wyznaczone przez reżysera kierunki interpretacji mogą zdominować odbiór tekstu, odebrać mu wieloznaczność, głębię i uniwersalnych charakter. Filmy zrealizowane na podstawie kanonicznych tekstów kultury bywają też bardzo niesłusznie traktowane jako nowoczesny odpowiednik prymitywnych bryków i streszczeń, a przedstawione w nich odczytanie dzieła odbierane jest przez uczniów jako jedyna możliwość lektury. Takiemu podejściu skutecznie zapobiega świadoma recepcja, poparta nie tylko
doi:10.14746/pi.2016.1.4.12 fatcat:wthlxy6o5japnc3ycnfrv76h7q