Átmenetek Diktatúrából a demokráciába

András Lénárt
2015 Belvedere Meridionale  
A Szegedi Tudományegyetem Hispanisz tika Tanszéke 2015. november 19-20-án rendezte meg Átmenetek. Diktatúrából a demokráciába című, spanyol nyelvű nemzetközi konferenciáját az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban és az egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az amerikai és az európai kontinens 15 országából 63 előadó érkezett Szegedre a tanácskozás alkalmából. A történelem, politikatörténet, irodalom, nyelvészet, színház-, film-és sajtótörténet elismert nemzetközi kutatói mellett
more » ... zi kutatói mellett nagykövetek, magyar minisztériumok és felsőoktatási intézmények képviselői, valamint a magyar tudományos élet kiemelkedő személyei is részt vettek az eseményen. A konferencia apropóját a Spanyolországban 1975-ben, valamint a közép-kelet európai régióban az 1989-90-ben kezdődő demokratikus átmenet negyvenedik, illetve huszonötödik évfordulója adta, ugyanakkor a meghirdetett tematikában a szintén az erre az időszakra tehető latin-amerikai demokratikus átmenetek vizsgálata is helyet kapott. A 16 szekcióban zajló előadások mellett három plenáris előadásra is sor került. A konferencia előadói interdiszciplináris és összehasonlító jelleggel vizsgálták a demokratikus átmenetek kérdését az említett tudományterületeken. A történelmi igazságtétel bizottságok munkája, a társadalmi megbékélés kérdése, a politikai retorika változása, az értelmiség szerepének vizsgálata a demokratikus átmenetekben, azok hatása az egyes irodalmi műfajokra és konkrét művekre, a történelmi folyamat filmművészeti ábrázolása és a tömegkommunikációs eszközökben (írott és elektronikus sajtó) való megjelenése adták az előadások fő irányvonalait. A kijelölt témához illeszkedve a négy szekcióban történelmi tárgyú előadások biztosították a konferencia egyik meghatározó vonalát. A
doi:10.14232/belv.2015.4.15 fatcat:fxoanouq55a4jaqu4wht2nzdfe