Lexical platform – the first step towards user-centred integration of lexical resources

Maciej Piasecki, Tomasz Walkowiak, Ewa Rudnicka, Francis Bond
2018 Cognitive Studies | Études cognitives  
Lexical platform – the first step towards user-centred integration of lexical resourcesLexical platform – the first step towards user-centred integration of lexical resources The paper describes the Lexical Platform - a means for lightweight integration of independent lexical resources. Lexical resources (LRs) are represented as web components that implement a minimal set of predefined programming interfaces. These provide functionality for querying and generate a simple, common presentation
more » ... mon presentation format. Therefore, a common data format is not needed and the identity of component LRs is preserved. Users can search, browse and navigate via resources on the basis of a limited set of anchor elements such as base form, word form and synset id. Platforma leksykalna – pierwszy krok w kierunku integracji zasobów leksykalnych zorientowanej na użytkownikówArtykuł opisuje Platformę Leksykalną – sposób na lekką integrację niezależnych zasobów leksykalnych. Zasoby leksykalne są na niej reprezentowane jako komponenty webowe, które implementują minimalny zestaw predefiniowanych interfejsów programistycznych. Interfejsy te dostarczają funkcjonalność do przeszukiwania oraz generują prosty, jednolity format prezentacji zasobów. W związku z tym wspólny format danych nie jest konieczny i tożsamość składowych zasobów leksykalnych jest zachowana. Użytkownicy mogą przeszukiwać zasoby na podstawie ograniczonego zbioru odwołań takich jak forma podstawowa, forma wyrazowa i identyfikator synsetu.
doi:10.11649/cs.1811 fatcat:zib2lkdrn5a7jiuracqmgayije