Martin Hartmann (1851-1918): A German Orientalist and His Discourse on the Young Turks

Remzi Avcı
2019 Mukaddime  
German orientalism, which had started out in the context of theological studies and had then evolved into a philological discipline, finally experienced a cultural and social turn. In this development Martin Hartmann (1851-1918 played an important role challenging the tradition of classical philology in the late 19th century and making the living Orient a part of German orientalism. Having worked on different subjects, from Berber folk tales to the Arabic press and Arabic studies, he came to
more » ... dies, he came to focus more and more on political, cultural and literary studies related to the Islamic world and the Ottoman Empire. Thus, it is not surprising that the Young Turks became important topic for him. His close relationship with the Ottoman intelligentsia and his own observations and impressions of Istanbul enabled him to follow their rise very closely. This article consists of two parts. The first part examines how Hartmann represents the thought of the Young Turks in the context of Ottoman modernisation, proceeding from his early texts to his later works and letters. The second part considers the intellectual background, which accounts for the changes in his approach to the Young Turks. Öz:Teolojiyi merkeze alarak başlayan Alman oryantalizmi, zaman içeresinde filolojik bir disipline daha sonra da kültürel ve sosyal çalışmalara dönüşen bir süreç yaşamıştır. 19. yüzyılın sonlarında klasik filoloji geleneğine itiraz eden ve yaşayan Doğu'yu Alman oryantalizminin bir parçası haline getiren Martin Hartmann (1851-1918) bu değişimin inşasında önemli bir rol oynamıştır. Berberi halk masallarından Arap basını ve Arap dili gibi farklı konular üzerinde çalışan Hartmann, zamanla İslam dünyası ve Osmanlı Devleti ile ilgili siyasi kültürel ve edebi çalışmalara ağırlık vermiştir. Bu bağlamda, Jön Türkler onun yazınının önemli bir parçası haline gelmiştir. Osmanlı entelektüelleri ile yakın ilişkisi, kendi kişisel İstanbul gözlem ve izlenimleri, Hartmann'ın Jön Türkleri çok yakından takip etmesine imkân vermiştir. Bu çalışma ilk olarak ilk yazılarından son eserlerine ve mektuplarına kadar Hartmann'ın Jön Türk düşüncesini Osmanlı modernleşmesi bağlamında nasıl ele aldığını incelemektedir. İkinci olarak da onun Jön Türkler algısındaki değişimlerin entelektüel arka planını göstermektedir.
doi:10.19059/mukaddime.610431 fatcat:j63bqdtn45hjxl6qyiqonysdpa