SOCIAL MEDIA JAKO KOPALNIA INFORMACJI – WYBRANE OBSZARY WYKORZYSTANIA DANYCH NA PRZYKŁADZIE PORTALU TWITTER

Joanna Michalak
2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia  
doi:10.12775/aunc_zarz.2017.040 fatcat:xdmhnj762fdulevn3px2wewaxu