DIAGNOSTIC APPROACH TO ADENOMYOMATOSIS OF THE GALLBLADDER BY ENDOSCOPIC CHOLANGIOGRAM WITH OR WITHOUT ORAL EGG YOLK OR CAERULEIN INJECTION
胆嚢腺筋腫症の診断への新しいアプローチ

SET TOMATSU, ITARU OI, FUMITAKE TOKI, HITOSHI SHINDO, TADAHIKO KOZU, TADASHI TAKEUCHI, HIROSHI OBATA, MASAO NAMIKI, MASAKI NAKAMURA, TADAYOSHI TAKEMOTO
1980 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.22.491 fatcat:boqntbl2vzfv3eex256jx22l4a