Individo dvasingumo ugdymas – bendras vidurinių ir aukštųjų mokyklų uždavinys

Vytautas Šernas
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Mokytojas – ugdymo proceso šerdis, siela, gyvensenos išminties, tautos kultūros puoselėtojas. Jis - vedlys į gimtosios kalbos, savos ir svečių šalių literatūros, mokslo, technikos ir kt. lobynus. Mokytojas ne vien žinių nešėjas, žinių, kurios greitai pamirštamos, o tas, kuris diegia ilgalaikes, amžinas vertybes į mokinių sąmonę, ugdo taurius šalies piliečius tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų, ugdo dorus žmones, neabejingus savo šalies žmonių kančioms ir laimėjimams. Visus juos jis siekia
more » ... uos jis siekia išugdyti gimtojo krašto patriotais. Mokinių, studentų dvasingumo ugdymas – didelė, sudėtinga problema. Jos išsprendimas priklausys nuo to, ar parengsime dvasingus mokytojus, ar taps Lietuvos universitetai inteligentų kalvėmis, ar susitelksime šio kilnaus uždavinio sprendimui.
doi:10.15388/actpaed.1999.06.9456 fatcat:mtc3kn2wjnfutaerfutygy27gq