Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

Harrie Van Haaster
2016 Journal of Social Intervention: Theory and Practice  
In het eerste deel van het boek Goede GGZ rekenen de schrijvers genadeloos af met de organisatie van de GGZ in Nederland: te duur, bureaucratisch, de zorg komt niet terecht bij de mensen die het het hardst nodig hebben, slecht gefundeerd met wetenschappelijk bewijs. Het moet gezegd, deze kritiek is eerder gehoord en in Nederland al door vele critici op verschillende manieren geformuleerd. De onderbouwing van de kritiek is deels wel nieuw en in elk geval zeer relevant. Deze onderbouwing ligt in
more » ... derbouwing ligt in het verlengde van het vorige boek van een van de schrijvers. In De DSM-5 voorbij betoogt Jim van Os (2015) ook al dat de in zijn ogen vermaledijde marktwerking een belangrijke oorzaak is van het actuele falen van de GGZ. In Goede GGZ wordt dit verder uitgewerkt. Het is de marktwerking in de zorg, die ervoor gezorgd heeft dat zorgaanbieders zich zijn gaan ontwikkelen als producenten van zorg waarmee ze iets kunnen Dr. Harrie van Haaster is één van de oprichters van het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB). Hij doet onderzoek naar en ontwikkelt toepassingen die empowerment, vraagsturing en zelfregie van cliënten bevorderen.
doi:10.18352/jsi.497 fatcat:qqo5owcr45fmzgx7fqq6b3xami