Afscheiding Van Giftstoffen Door Zwammen, Welke Ziekten Der Houtvaten Veroorzaken

H. A. A. Lek
1922 Tijdschrift Over Plantenziekten  
Acht-en-twintigste Jaargang --x2e Aflevering --December I922 AFSCHEIDING VAN GIFTSTOFFEN DOOR ZWAMMEN, WELKE ZIEKTEN DER HOUTVATEN VEROORZAKEN. Er is reeds een groot aantal ziekten vau zeer verschillende eultuurgewassen bekend, die veroorzaakt worden door woekering van zwammen in de houtvaten, zg. "traeheomyeosen" 1). In zeer vele gevallen zijn her Fusariumof Verticillium-soorten; de daardoor veroorzaakte ziekten noemt men fusariosen, resp. vertieilliosen. Zonder ook maar in het miast naar
more » ... het miast naar volledigheid te streven, herinner ik b.v. ann de fusariosen van booneu en
doi:10.1007/bf02820614 fatcat:2fabevwovvemjalvntcflp22xu