To the Question of Horror as a Genre of Modern Screen Space

Hanna Chmil, Maryna Voitseshchuk
2019 Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts Series in Audiovisual Art and Production  
0000-0001-8164-012X a Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна Анотація Мета дослідження полягає у розкритті особливостей жанру та констатуванні його значення для вирішення художніх завдань як окремої галузі аудіовізуального мистецтва. Методологія дослідження. У нашому дослідженні було застосовано наступні методи: аналітичний -для виокремлення певних частин загальної проблеми та вивчення для повного уявлення про предмет дослідження; комплексний підхід -для цілісного
more » ... та різнобічного висвітлення теми, зокрема під час розгляду теоретичного розділу з досліджувальної проблеми; мистецтвознавчий -застосовувався під час аналізу кінотворів у художньому дискурсі; порівняльний -у процесі дослідження жанрів та піджанрів різних років; описовий -під час дослідження особливостей жанрових категорій та окремих фільмів; діалектичний -під час аналізу поглядів, думок різних кінокритиків та науковців стосовно жанру та піджанрів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що завдяки аналізу та синтезу з'ясовано характер впливу жанру жахів на усвідомлюване світорозуміння людини, а також характер побудови такого кінопродукту, принципів звернення авторів до внутрішнього світу глядачів через співвідношення різних рівнів розвитку світогляду режисера та глядача. Висновки. У роботі досліджено хоррор як жанр сучасного екранного простору. Доведено, що сьогодні фільм жахів -один з найвідоміших і стабільних жанрів голлівудського кінематографа. Його засобами активно користуються й інші творці, а деякі кінострічки викликають серйозний культурний резонанс. Конкретна категорія мистецтва відіграє визначальну роль у формуванні нового кінематографічного майбутнього. Також у роботі наведено приклади традиційних меж жанру та його кризового становища.
doi:10.31866/2617-2674.2.2.2019.185693 fatcat:tut3pk5iorcm5aoucgx2ic6nfm