Rutinemessig kartlegging av fødselsdepresjon setter psykisk helse på dagsordenen

Eva Langvik, Cathrine Hystad Håberg, Helene Høve Storholt
2020 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleienf.2020.81060 fatcat:pt22qfsebnhclhauuha4crgdim