The Problems of Environmental Education in Agribusiness

Jan Sandner
2005 Studia Ecologiae et Bioethicae  
W ramach obecnie funkcjonujących systemów edukacji brak jest kompleksowego programu edukacji środowiskowej stanowiącego podstawy edukacji w agrobiznesie o podejściu holistycznym. Na większości uczelni wyższych zajmujących się tą problematyką, przedmioty związane z edukacją środowiskową w najlepszym przypadku występują w postaci niezależnych przedmiotów, np. ekologii, ochrony środowiska, zarządzaniem środowiskiem, zarządzania zasobami środowiska. Brak powiązania ich w jeden system nauczania
more » ... sowany do potrzeb przyszłej kadry zarządzającej agrobiznesem powoduje, że kolejne roczniki absolwentów w ramach pojęcia agrobiznes, będą posiadać wiedzę wyłącznie z zakresu tematyki ekonomicznej. Fakt ten z góry skazuje dalszy rozwój tego najistotniejszego procesu zarządzania wiedzą w agrobiznesie na porażkę. Tym razem porażka, będzie jeszcze bardziej dotkliwa, ponieważ wiązać się będzie z błędnym gospodarowaniemzasobami przyrodniczymi kraju. Skutki tego procesu w wielu krajach już są obecnie odczuwalne.
doi:10.21697/seb.2005.3.1.28 fatcat:2tik67d7izfjvio5htkp3kgsf4