ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ СПЕКТРІВ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ESCHERICHIA COLI ПІСЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

Ю.В. Войда
2016 Bukovinian Medical Herald  
Харківська медична академія післядипломної освіти Резюме. Встановлено розбіжності в антибіотикочутливості штамів Escherichia coli, які виділено з різних біотопів. Показано, що зберігання при -196 °С протягом cеми років (термін спостереження) не впливає на спектр антибіотикорезистентності бактерій. При зберіганні під шаром вазелінового масла при температурі 6-8 °С методом періодичних пересівів частина штамів втрачала резистентність до β-лактамних антибіотиків, що пов'язується з втратою плазмід.
more » ... з втратою плазмід. Ключові слова: Escherichia coli, біотоп, антибіотикочутливість, плазміди, кріоконсервування. СОХРАННОСТЬ СПЕКТРОВ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ ESCHERICHIA COLI ПОСЛЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ Ю.В. Войда Резюме. Установлены различия в антибиотикочувствительности изолятов Escherichia сoli, выделенных из разных биотопов. Показано, что хранение при -196 °С в течение семи лет (срок наблюдения) не влияет на спектр антибиотикорезистентности бактерий. При хранения под слоем вазелинового масла при температуре 6-8 °С методом периодических пересевов часть штаммов теряла резистентность к β-лактамным антибиотикам, что связано с потерей плазмид. Ключевые слова: Escherichia coli, биотоп, антибиотикочувствительность, плазмиды, криоконсервирование. Аbstract. Distinctions in spectrums of sensitiveness to antibacterial preparations of strains of Escherichia coli isolated from different biotopes are set. It is shown that storage at -196 °С during 7 years (term of supervision) does not change the spectrum of antibiotic resistance of bacteria. Рart of strains lost resistance to β-lactams аt storage under the layer of vaseline butter at a temperature 6-8 °С by the method of periodic subculturings, that is related to the loss of plasmids.
doi:10.24061/2413-0737.xix.4.76.2015.207 fatcat:f3piysddbrcnjnu5ts7fknwogi